Oportunizm i pragmatyzm w działaniu – SMG/KRC

U podłoża modelu leży założenie, że należy wykorzystać każdą szansę rynkową i tworzyć te szanse: należy kierować się tym, co jest korzystne w danej sytuacji, ale nie można przekroczyć pewnych zasad – np. nie wolno dawać łapówek i stosować cen dumpingowych. Oportunizm jako kategoria dominującej logiki jest szczególnie wyraźnie widoczny w początkowym okresie działania SMG/KRC. Wraz ze wzrostem firmy i stabilizacją rynku traci na znaczeniu i jest zastępowany raczej przez pragmatyzm, chociaż cały czas można dostrzec elementy oportunizmu w działaniu firmy. Przykłady zachowań oportunistycznych obejmują:

– wykorzystywanie znajomości w poszukiwaniu klientów:

– podwykonawstwo badań jakościowych dla większych agencji badawczych:

– współpracę z agencjami reklamowymi:

– umieszczanie pracowników u klientów (outplacement):

– „podkupowanie” zespołów badawczych z firm konkurencyjnych.

Pragmatyzm działania SMG/KRC przejawia się w podejmowaniu działań mających początkowo doprowadzić, a obecnie utrwalić pozycję lidera branży badawczej. Wspólnicy lubią robić badania rynku i chcą je robić jak najlepiej. Osiąganie zysku jest ważne, ponieważ dzięki temu zapewnia się środki dla inwestycji i rozwoju firmy. Przykłady działań pragmatycznych:

– oprócz naturalnie przyrastających procedur w czasie istnienia firmy, można wyróżnić dwie fale formalizacji, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa działania firmy:

– powołanie Departamentu Poszukiwania i Selekcji Kadr (jako sposób obrony przed drenażem pracowników), przekształconego następnie w SMG/KRC HR:

– powołanie środkowoeuropejskiej organizacji badawczej (CEMA), wycofanie się z niej i nawiązanie współpracy licencyjnej z międzynarodową siecią badawczą (INRA), a w końcu znalezienie inwestora strategicznego (połączenie z Grupą Kantar):

– ustalanie i planowanie zamierzeń strategicznych (co roku np. wybierany jest konkurent, z którym będą silnie rywalizować: prawdopodobnie znalazł się ostatnio na tej pozycji CASE, toteż zatrudnienie grupy nowych pracowników, którzy przeszli z firmy CASE do SMG/KRC można też odczytać w kategorii pragmatyzmu): co roku plan strategiczny zawiera przynajmniej jedno nowe wyzwanie:

– tworzenie standardów produktowych i walka o nie (odnosi się to przede wszystkim do badań syndykatowych):

– dostosowanie wyboru szefa zespołu badawczego do oczekiwań klienta (ten jedyny, szczególny fryzjer)-,

– inwestycje w nowe technologie i produkty (przez długi czas wspólnicy rezygnowali z wypłat dywidendy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>