Konkurowanie systemu państwowego i niepaństwowego

Sektor niepaństwowy stanowi nieznaczny procent szkolnictwa państwowego w szkołach podstawowych !ogólnokształcących. Tendencja ta zapewne zostanie utrzymana w przyszłości, a szkoły te pozostaną elitarne, głównie z uwagi na lepsze warunki do nauki i rozwoju oferowane uczniom.

Znaczący jest natomiast udział sektora niepaństwowego w odniesieniu do szkół pomaturalnych oraz wyższych. Tutaj wyraźnie powodzenie tego sektora uzależnione jest od konkurencyjności absolwentów na rynku pracy, gdyż. powstanie tych szkół spowodowane było nową sytuacją na rynku pracy i chęcią uzupełniania na zasadach konkurencyjności luki, której z różnych względów nie wypełniły szkoły państwowe.

Warto podkreślić, że sektor prywatny nie tworzy się na wszyskich kierunkach kształcenia. Wyraźnie „uprzywilejowane” są te kierunki, które gwarantują „konkurencyjny” charakter uzyskanych kwalifikacji. Gospodarka kreuje zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje, natomiast charakteryzujące się dużą inercją szkolnictwo państwowe, szczególnie z uwagi na kiepską sytuację finansową, nic jest w stanic w dostatecznym stopniu sprostać tym wymaganiom. Na tym tle szkoły prywatne o charakterze zawodowym nie tylko uzupełniają działanie szkół państwowych, ale wprowadzając element konkurencyjności, przyspieszają proces reformowania tych szkół.

Głównym obszarem konkurowania sektora państwowego i niepaństwowego nie będą w przyszłości szkoły, gdyż, tu podziały wpływów ustabilizują się, a zmiany będą dotyczyć raczej systemu finansowania kształcenia. Natomiast można spodziewać się przyjęcia przez własność prywatną pozaszkolnych form edukacyjnych, to jest różnego rodzaju kursów i szkoleń wymagających bardzo elastycznego podejścia. Obecnie tego typu działalność koncentruje się na kursach językowych, komputerowych oraz o tematyce ekonomicznej i nastawiona jest na kompensowanie braków dotychczasowego wykształcenia. Ten popyt będzie ulegał zmianie w miarę poprawy poziomu życia społeczeństwa i dlatego większe szanse mają w tej dziedzinie instytucje bardzo elastycznie reagujące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>