Konkurencja SMG/KRC

Konkurencja jest ogólnie postrzegana przez SMG/KRC jako nieszczególnie mobilizująca. Natomiast są obszary, w których niektórzy konkurenci są dobrzy i mobilizują tę firmę do kolejnych kroków, co chroni ją przed popadnięciem w rutynę. Od paru lat nie ma na rynku badawczym firmy, która dorównywałaby obrotami SMG/KRC, toteż konkurenci uderzają w różne pola działalności. Stosunki z konkurentami są różne – z niektórymi przyjazne, z innymi wrogie lub obojętne, przy czym jeden z dyrektorów podkreśla: Staramy się prowadzić politykę maksymalnej przyjaźni, bo najzwyczajniej w świecie nie opłaca się mieć otwartych konfliktów z konkurentami. CASE to jeden z wrogich konkurentów: zdarzyło się, że SMG/KRC podkupiło cały zespół badawczy tej firmy. Natomiast konkurenci, z którymi relacje są przyjazne, są zapraszani na uroczystości firmy. Są to konkurenci, z którymi łączy nas podobna kultura organizacyjna i w naturalny sposób lubimy się – mówi jeden z respondentów. Z niektórymi nawiązują współpracę w zakresie wprowadzania nowych produktów mających szansę stać się standardem w segmencie badań syndykatowych (podjęto takie działania w zakresie badania internetu9), rozkładając w ten sposób związane z tym ryzyko, albo też współpracują przy realizacji złożonych badań (przykładowo wykonują kwestionariuszową część do projektu, w którym inna firma wykonuje pomiary telemetryczne).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>