Koncentracja na tworzeniu wartości – Eris SA

Kategoria ta opiera się na teorii value chain M. Portera (Porter 1992), czyli analizy firmy jako systemu działań tworzących wartość dodaną. Działania firmy dzieli się na dwa rodzaje czynności: podstawowe i wspomagające. Działania podstawowe są związane z fizycznym przetwarzaniem materiałów oraz dostarczaniem ich klientom, wśród nich wyróżnia się:

– logistykę wewnętrzną (przyjmowanie materiałów, składowanie i magazynowanie, kontrola zapasów itd.):

– operacje produkcyjne:

– logistykę zewnętrzną czyli dystrybucję:

– marketing i sprzedaż:

– usługi posprzedażowe (instalacja, naprawa).

Natomiast działania wspomagające gwarantują skuteczność i efektywność działań podstawowych. Zaliczamy do nich następujące czynności:

– zaopatrzenie (zakupy aktywów, materiałów itp.):

– badanie i rozwój:

– zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja i dobór personalny, polityka awansowania, płacowa, szkolenia):

– infrastruktura firmy (kierownictwo ogólne, planowanie, finanse, aspekt prawny, wybór struktury, zarządzanie jakością).

Na styku poszczególnych działań pojawia się to coś nieuchwytnego, tzw. wartość dodana, która powoduje, że organizacja jest postrzegana jako firma oferująca unikatowe wyroby. Działania wspomagające przenikają całą firmę, stając się podstawą tworzenia przewagi konkurencyjnej.

Utrzymywa- Wysoka System System Ścisły system nie długo- jakość dystrybucji, dystrybucji, kontroli terminowych wyrobu, regulujący reklama, produkcji oraz relacji nowoczesne sprzedaż, sieć promocja, pakowania z dostawcami, maszyny autoryzowa- budowa wizę- kosmetyku, do- wysoka duże moce nych przed- runku firmy, datkowe usługi jakość produkcyjne, stawicieli dbałość w postaci in- stosowanych komponen tów. ekonomia skali produkcji. handlowych. o markę, badania rynku, nacisk na utrzymywanie długoterminowych relacji z kooperantami. stytutów kosmetycznych, Hotel SPA, w Krynicy Zdrój Centrum Szkoleniowo-Badawcze.

Dbałość o jakość produkowanych kosmetyków przyczyniła się do budowy zaufania w stosunku do marki. Surowce są sprowadzane z zagranicy, dba się o estetykę opakowania, gros przeprowadzonych działań ma spowodować, aby klientka stojąc przed półką pełną różnego rodzaju kosmetyków wybrała właśnie krem Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris, wierząc że kosmetyk spełni jej oczekiwania. W nowoczesnych laboratoriach przeprowadzane są tysiące badań po to, aby zyskać mierno firmy innowacyjnej. W firmie istnieje świadomość, że klient jest w centrum, firma działa dla niego, na każdym kroku podkreśla się tę zależność.

Śledząc historię firmy, można zaobserwować przechodzenie od funkcji produkcji do sfery marketingu i promocji. Nabiera ona znaczenia zwłaszcza w trzecim etapie rozwoju firmy. Przewaga firmy Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris nad innymi firmami polega na znajomości marki oraz przeświadczeniu klienta o wysokiej jakości towaru, która w połączeniu z ceną stanowi produkt przykuwający uwagę. Właściciele Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris SA doskonale rozumieją znaczenie posiadania silnej marki oraz pozytywnie odbieranego wizerunku firmy. Dlatego też od niedawna pani Irena Eris i pan Henryk Orfinger biorą udział w różnego rodzaju organizacjach, promuje się kosmetyki i firmę jako taką, istnieje nacisk na budowanie długoterminowych relacji z kooperantami oraz konkurencją. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA chce być postrzegane jako firma nowoczesna, profesjonalna, dbająca o bezpieczeństwo wytwarzanych produktów. Takie czynności jak wprowadzenie systemu controllingu, zintegrowany system zarządzania, budżetowanie usprawniają funkcjonowanie firmy, przekładając się na powstawanie spójnego wzorca działania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>