Kolejne kroki – SMG/KRC

W 1995 roku SMG/KRC wycofało się z powołanej wcześniej organizacji badawczej GEMA7, ponieważ coraz mniej zleceń na badania międzynarodowe otrzymywało od swoich partnerów, a coraz więcej im przekazywało. W tym samym czasie zostaje nawiązana współpraca licencyjna z międzynarodową grupą badawczą INRA obecną w 22 krajach. Powiązanie to miało charakter bezkapitałowy – organizacja ta licencjonowała SMG/KRC swoje międzynarodowe produkty, dzięki którym cały czas SMG/KRC mogło być obecne w projektach międzynarodowych.

W badaniach medialnych SMG/KRC jest silnie obecne od 1997 roku, kiedy wygrano duży przetarg na badania prasowe. Jednakże już od 1995 roku firma zaczęła wzbogacać swoją ofertę o badania syndykatowe – najpierw prasowe, potem słuchalności radia, pomiar reklamy zewnętrznej, a w końcu wielotematyczny panel konsumentów (TGI – Target Group Index). Są to badania cykliczne, prowadzone na dużych próbach.

W tym samym czasie rozpoczęto poszukiwania inwestora strategicznego, które zakończyły się w 1999 r. podpisaniem umowy z dużą międzynarodową organizacją badawczą (Grupą Kantar), na mocy której organizacja ta przejęła 47% udziałów SMG/KRC8. Decyzja ta była podyktowana kilkoma czynnikami. Po pierwsze – wartość firmy ustabilizowała się, ponieważ zakończył się gwałtowny wzrost rynku. Po drugie – potrzebowali kogoś, kto prowadziłby ich dalej, bo na rynku lokalnym osiągnęli wszystko, co było możliwe. Po trzecie – zapewnili sobie dostęp do gotowych produktów markowych, międzynarodowych technik badawczych i międzynarodowych klientów sieci. Po czwarte – dało to pracownikom możliwość wyjazdów, warsztatów i staży.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>