Formalizacja i rutyny – Alpinus cz. II

Wyraźną prawidłowością są cykliczne, miesięczne szkolenia personelu sklepów firmowych. Rutynę przypomina również sposób wyposażenia sklepów, prezentacji towarów – to wszystko zostało ściśle opracowane i jest stałe dla wszystkich sklepów (np. określono, jak i gdzie ma co wisieć, w jakich ilościach, jakie kolory obok siebie). Podobnie jak reguła 5 czynników (załoga, sposób wystawienia towaru, struktura zamówionego towaru, reklama i finansowanie) warunkujących poziom sprzedaży czy reguła 2F, tzn. fashion & function (ile ma być mody, a ile funkcjonalności w projektowanej kolekcji). Reguły te zostały wymyślone przez pracowników firmy, szczególnie prezes Hajzer jest zwolennikiem i twórcą firmowych reguł.

Na poziomie przestrzegania procedur okazuje się, że w Alpinusie procedury można omijać, jeżeli jest to racjonalnie uzasadnione. Jednak dokonywana formalizacja, w tym przede wszystkim wprowadzenie ISO, opierała się na wcześniejszych praktykach, które sprawdzały się i dlatego nie ma potrzeby ich omijania. W dodatku sama norma ISO pozwala w pewnych przypadkach omijać normy, jeżeli ma to służyć jakości i dobru firmy.

W Alpinusie najbardziej niesformalizowanymi obszarami pozostały marketing i przygotowywanie produkcji tzn. projektowanie nowych modeli. Jest to praca najbardziej twórcza i nie można jej sztucznie ograniczać. Oczywiście istnieją ograniczenia, choćby finansowe – określony budżet roczny, ale na tych obszarach pozostawia się najwięcej swobody działania. Kontrolę nad tymi działaniami sprawuje na bieżąco sam prezes.

Na zakończenie warto zacytować, jak potrzebę formalizacji i obiegu dokumentów widzi jedna z badanych osób: Dokument nie ma pracownika, no przewrócił się i nie przyszedł, dokument ma być tak sporządzony, tak opisany, że ten, kto na niego patrzy i chce z niego wyczytać, to nikogo nie musi się pytać. Tak powinno być, tak mnie uczono i tak wymagam.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>