Eris SA etap III (1993 – obecnie)

W fazie III obserwujemy inicjowanie działań i podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie realizacji, zdefiniowanych w fazie II założeń strategicznych. Chodzi o dywersyfikację działalności oraz budowę wizerunku firmy, co skutkuje przebudową dotychczasowej konfiguracji strategicznej, obrazując jednocześnie tempo zachodzących zmian.

Rozwój firmy na tym etapie jest w dużej mierze zdeterminowany wzrostem natężenia konkurencji, a także zwiększeniem świadomości i wymagań klientów. W roku 1994 zostaje oddane do użytku laboratorium mikrobiologiczne i badawczo-wdrożeniowe jako warunek kontynuacji założenia o dostarczaniu najlepszego produktu. W celu zoperacjonalizo- wania pojęcia jakości wprowadza się certyfikację ISO 9001. Wprowadzę- nie systemu dystrybucji wyprzedziło w pewien sposób rozwój sytuacji na rynku, skutkując uzyskaniem możliwości kontrolowania warunków sprzedaży. Działanie to wpłynęło na podwyższenie jakości oferowanych wyrobów, a przede wszystkim w dłuższym horyzoncie czasowym przyczyniło się do uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Wraz z realizacją wcześniej powstałych zamierzeń powstają nowe, chęć dostarczania kompleksowej oferty przyczynia się do dywersyfikacji prowadzonej działalności oraz podjęcia dalszych prób wchodzenia na rynki zagraniczne. Rozwój firmy napędzany jest pasją i aspiracjami właścicieli – ich chęć działania to podstawowy motor rozwoju firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>