Eris SA etap II (1989-1993)

Kolejny etap rozwoju firmy zaczyna się z początkiem 1989 roku. Jest to dosyć przełomowy moment, związany z budową fabryki, dzięki któremu nastąpił skokowy przyrost mocy produkcyjnych firmy. Na tym etapie mamy do czynienia z kontynuacją założeń powstałych w fazie I. Dodatkowo kształtują się założenia strategiczne o konieczności dywersyfikacji działalności i budowy wizerunku firmy. Są one pochodną wcześniejszego założenia o rozwoju firmy.

Ze względu na krótki okres trwania tej fazy nie obserwujemy znacznej zmiany systemu czynności, lata 1989-1993 stanowią okres przejściowy rozwoju firmy. Wszelkie siły zostają skoncentrowane na budowie fabryki, konfiguracja strategiczna rozwija się zgodnie z wcześniej już podjętą decyzją o rozwoju. Budowa zakładu pociągnęła za sobą konieczność podjęcia decyzji co do wyboru technologii, zatrudnienia ludzi, wyboru surowca itp. Zmiana, jaka miała miejsce, uświadomiła wszystkim, że można rozwijać się na większą skalę albo po prostu stanąć w miejscu. Moment ten wpłynął na tempo późniejszych zmian oraz proces kształtowania się kategorii zrównoważonego wzrostu. Zaczęto rewidować dotychczasowe założenia dotyczące postrzegania miejsca firmy w otoczeniu.

Od tego momentu rozwój staje się stałym elementem firmy. Początkowo rozszerzano asortyment i zaczęto dokonywać pierwszych prób wejścia na rynki zagraniczne. Działania skoncentrowano przede wszystkim na budowaniu lojalności klientów wobec produktu oraz zwiększaniu liczby nabywców. To na tym etapie zaczynają kiełkować piany dalszej ekspansji i dywersyfikacji działalności. Oddanie fabryki do użytku umożliwiło „rozwinięcie skrzydeł” w zakresie prowadzenia biznesu i pozwoliło na zakreślenie bardziej dalekosiężnych planów. Forma prawna zakładu w postaci statusu zakładu pracy chronionej zaważyła na wyborze strategii polityki personalnej. Od tego momentu pracownicy to solidny fundament firmy, dzięki któremu jej rozwój przebiega płynnie i bez zakłóceń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>