Charakterystyka branży badawczej

Rynek badań marketingowych powstał w Polsce po 1989 r., wraz z zachodzącymi przemianami gospodarczo-politycznymi. Badania marketingowe to systematyczne i obiektywne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie informacji ułatwiających rozwiązywanie specyficznych problemów marketingowych (Karasiewicz 1999). Dzięki nim firmy zdobywają niezbędne w warunkach gospodarki rynkowej informacje o rynku, klientach i konkurentach: oceniają dotychczasową działalność oraz wdrażają nowe strategie marketingowe.

Pojawienie się dużych międzynarodowych koncernów i pierwszych ogólnopolskich kampanii reklamowych było siłą napędzającą koniunkturę na badania. Pierwsze prywatne firmy badawcze na rynku polskim zaczęły powstawać pod koniec 1989 r. W latach 1989-1990 powstało dziewięć instytutów badawczych, natomiast w 1992 r. było ich już 27. W kolejnych latach ich liczba stopniowo zwiększała się. Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) szacuje, że w 2000 r. działało na rynku około sześćdziesięciu firm badawczych, przy czym ośrodków mających stabilną pozycję było około czterdziestu. Wielkość rynku badawczego i dynamikę jego obrotów liczoną w stosunku do roku poprzedniego przedstawia tabela 3.1.

Na początku lat 90. niemal całość zleceń na przeprowadzenie badań pochodziła od przedsiębiorstw zagranicznych. Wraz z transformacją ustrojową i rozwojem wolnego rynku w Polsce sytuacja zaczęła się zmieniać. Od połowy lat 90. coraz więcej polskich firm działających w warunkach gospodarki rynkowej zaczęło przeprowadzać badania marketingowe, zdając sobie sprawę z tego, że nie są one zbędnym wydatkiem, lecz koniecznością, ponieważ dostarczają informacji na temat klientów i konkurencyjnych produktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>